ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد پشتیبانی فنی

قطعی - مشکلات فنی هاست - مشکلات برنامه نویسی

 واحد طراحی سایت

طراحی سایت - برنامه نویسی - افزونه نویسی

 مدیریت

نظرات - انتقادات - پیشنهادات

 واحد سئو

دریافت گزارش کار - ارائه کلمات کلیدی